Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton

Veiligheid

Los- en hijsvoorschriften

Algemeen:
Het is verboden voor personen om zich onder de last te begeven, zie ook VT-gids en maatregelen, 
zoals uitgegeven door VVT (vereniging Verticaal Transport).

Bouwelementen:

 • gebruik alleen goedgekeurde (gecertificeerde) en bijpassende hijsmaterialen;
 • zorg ervoor dat de hijsmiddelen goed aangedraaid of aangehaakt zijn;
 • voorkom, in het geval van hijsen met banden, het verschuiven van de banden;
 • voorkom, in het geval van hijsen met banden in combinatie met schoonwerkelementen,
  het beschadigen van hoeken door het gebruik van beschermingshoeken of
  schone banden met overschuifhoezen;
 • bij hijsen met kettingen is de tophoek maximaal 60 graden;
 • zorg in het geval van meer dan twee hijspunten voor gelijkmatige belasting van de hijsankers,
  bijvoorbeeld door toepassing van een evenaar of balanceertopschalm;
 • bij opslag op de bouwplaats stapelvoorzieningen recht boven elkaar plaatsen en bij voorkeur
  onder de hijsvoorzieningen (denk aan stabiele en vlakke ondergrond);
 • voorkom stootbelastingen op de hijsmiddelen;
 • hijssnelheid maximaal 90 m/min;
 • alle ingestorte hijsankers t.b.v. montage gebruiken;
 • raadpleeg tekeningen voor eventueel aanvullende hijsvoorschriften.


Ribbenvloeren:

 • hijsen met een viersprong van voldoende lengte, bevestigd aan de vier ingestorte hijsogen
  (hijsmateriaal wordt niet door Geelen Beton beschikbaar gesteld).


Breedplaten:

 • hijsen aan de tralieliggers, mits de haken worden aangebracht in de hoek tussen
  opgaande en neergaande diagonaal;
 • bij een plaatlengte vanaf 6,0 m of een plaatgewicht vanaf 2500 kg speciale
  hijsvoorzieningen toepassen (zie verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren).

Deel deze pagina


Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media