Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton

Veiligheid

Los- en hijsvoorschriften

Algemeen:

Let op ! Zie ook VT Gids, zoals uitgegeven door VVT (vereniging Verticaal Transport).
Het is verboden voor personen om zich onder de last te begeven, zie ook VT-gids en maatregelen hiervoor.

Bouwelementen:

 • Gebruik alleen goedgekeurde (gecertificeerde) en bijpassende hijsmaterialen.
 • Zorg ervoor dat de hijsmiddelen goed aangedraaid of aangehaakt zijn.
 • Voorkom, in het geval van hijsen met banden, het verschuiven van de banden.
 • Voorkom, in het geval van hijsen met banden in combinatie met schoonwerkelementen,
  het beschadigen van hoeken door middel van beschermhoeken of schone banden met overschuifhoezen.
 • In het geval van hijsen met kettingen: tophoek maximaal 60o.
 • Zorg ervoor dat in het geval van meer dan 2 hijspunten, de hijsankers gelijkmatig belast worden.
  Dit kan bereikt worden met onder andere een evenaar of balanceer topschalm.
 • Bij opslag op de bouwplaats stapelvoorzieningen recht boven elkaar plaatsen en bij voorkeur onder
  de hijsvoorzieningen (denk ook aan een stabiele en vlakke ondergrond).
 • Voorkom stootbelastingen op de hijsmiddelen.
 • Hijssnelheid maximaal 90 meter per minuut.
 • Alle ingestorte hijsankers ten behoeve van montage gebruiken.
 • Raadpleeg tekeningen voor eventueel aanvullende hijsvoorschriften.
 • Voor elementen welke gekanteld worden in de lucht  raadpleeg tekening en zie bijlage: Hijsen kantelen.
 • Trappen niet verticaal hijsen. Zie bijlage Hijsen trappen.

Casco-wandelementen:

 • Gebruik alleen goedgekeurde (gecertificeerde) en bijpassende hijsmaterialen.
 • Zorg ervoor dat de hijsmiddelen goed aangedraaid of aangehaakt zijn.
 • Elementen hijsen met een tweesprong van voldoende lengte, waarbij de tophoek niet groter is dan 60 grd.
 • Zorg ervoor dat in het geval van meer dan 2 hijspunten de hijsankers gelijkmatig belast worden.
  Dit kan bereikt worden met onder andere een evenaar of balanceer topschalm.
 • Wanden met 4 hijsankers altijd hijsen met evenaar.
 • Wand- en gevelelementen dienen in verticale stand te worden getransporteerd en gehesen.
 • Voorkom stootbelastingen op de hijsmiddelen.
 • Hijssnelheid maximaal 90 meter per minuut.
 • Alle ingestorte hijsankers ten behoeve van montage gebruiken.
 • De elementen worden in open of gesloten pallets geladen.
 • Bij het lossen van de elementen, pennen van het te lossen element losdraaien.
 • Bij het lossen altijd van buiten naar binnen werken.
 • Geen elementen in pallets ertussen uittrekken of schuiven.
 • Raadpleeg tekeningen voor eventueel aanvullende hijsvoorschriften.
 • De pallets zijn voorzien van een sticker met daarop de belangrijkste aandachtspunten.

Ribbenvloeren:

 • hijsen met een viersprong van voldoende lengte, bevestigd aan de vier ingestorte hijsogen
  (hijsmateriaal wordt niet door Geelen Beton beschikbaar gesteld).


Breedplaten:

 • hijsen aan de tralieliggers, mits de haken worden aangebracht in de hoek tussen
  opgaande en neergaande diagonaal;
 • bij een plaatlengte vanaf 6,0 m of een plaatgewicht vanaf 2500 kg speciale
  hijsvoorzieningen toepassen (zie verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren).

Deel deze pagina


Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media