Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton

Breedplaatvloeren

BreedplaatvloerVoorgespannen en traditioneel

De productie van breedplaatvloeren gebeurt in een lange- baansysteem en een omloopsysteem. Op de lange baan kunnen zowel voorgespannen als traditioneel gewapende breedplaat- vloeren terecht. Sparingen en centraaldozen worden vanuit het AutoCADsysteem afgetekend op de productiebanen en mallen.

De plaatwapening fabriceren we zelf, inclusief reducties, benodigde sparingen en de bijbehorende raveelwapening. We brengen de doorlopende tralieliggers aan en hierna volgt het storten van de platen in diverse diktes. De tralieliggers zijn aan te passen tot een vloerhoogte van 300 mm, zodat deze tevens kan dienen als ondersteuning van de bovenwapening. Voor vloeren dikker dan 300 mm maken we projectmatig afspraken.

Nieuwbericht
Breedplaatvloeren in bestaande gebouwen


Op 27 mei 2017 is een deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage voor Eindhoven Airport ingestort.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft naar aanleiding hiervan onderzoek
laten uitvoeren. De resultaten zijn beschikbaar gesteld onder:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/20/rapport-voorstellen-voor-en-achtergronden-bij-rekenregels-voor-de-beoordeling-van-bestaande-bouw


Het rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw”
d.d. 20 mei 2019 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. behandelt de achtergronden en oorzaken en
geeft aanbevelingen voor de beoordeling van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen aan.

De gebouweigenaren zijn door het ministerie gevraagd om gebouwen met breedplaatvloeren te laten
beoordelen die na 1999 opgeleverd zijn. Eventueel zijn er maatregelen nodig om de veiligheid van deze
gebouwen te waarborgen. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar gesteld onder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/publicaties/2019/05/22/stappenplan-beoordeling-bestaande-gebouwen-met-breedplaatvloeren


De benodigde informatie om het stappenplan door te lopen is op de tekeningen vermeld.  Als u zelf niet
in het bezit bent van tekeningen en berekeningen, kunnen zij mogelijk in het archief van
Bouw- en Woningtoezicht, bij de aannemer of de constructeur beschikbaar zijn. Geelen Beton
archiveert de documenten tot maximaal 10 jaar.

Aanvullende informatie t.b.v. Geelen Beton breedplaatvloeren na 1999:


1)     De breedplaten van Geelen Beton zijn vervaardigd met opgeruwd traditioneel grindbeton en bij een
        tweetal projecten met opgeruwd zelfverdichtend beton (deze opdrachtgevers zijn geïnformeerd).

Opbouw vanaf de onderzijde van de breedplaat:

  • de dekking op de verdeelwapening (vermeld in het tekeningrenvooi);
  • de toegepaste verdeelwapening (maximale diameter zie tabel);
  • de hoofdwapening en de tralieligger.


Hebt u vragen, neem dan contact op met Afshin Abbasi.
Telefoonnummer: 0475 – 401 420
Email: verkoop@geelen-beton.nl

  1. Breedplaat / breedplaatvloer-01
  2. Breedplaat / breedplaatvloer-03
  3. Breedplaat / hijsen1
  4. Breedplaat / hijsen2
  5. Breedplaat / hijsen3


Deel deze pagina


Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media

Breedplaatvloeren