Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton

Fabric Formwork

Terug

FABRIC FORMWORK (textiel mallen)

Bij fabric formwork moet worden uitgegaan van een compleet andere ontwerpfilosofie dan bij traditionele bekistingen. Bij fabric formwork zijn ontwerp van de bekisting en ontwerp van het element inherent aan elkaar. Het gedrag van de bekisting tijdens het storten moet worden meegenomen in het ontwerp. Vervormingen van het textiel door de stortdruk beïnvloeden het uiteindelijke ontwerp. Dit kan enigszins worden ondervangen door het textiel voor te spannen. In het ontwerp moet een evenwicht worden gezocht zodat de gewenste interactie tussen vloeibaar beton en textiele mal ontstaat. Dit vereist een integraal ontwerpproces. Eerst een constructie ontwerpen en dan de textiele mal is in fabric formwork amper uitvoerbaar.


De invloed van het vloeibaar beton op de textiele mal hoeft niet als negatief gezien te worden. De zwaartekracht kan positief gebruikt worden zodat een constructie ontstaat waarbij beton aanwezig is daar waar de grootste belasting zich manifesteert. Er vindt een interactie plaatst tussen het textiel, de zwaartekracht en het vloeibaar beton. Het vloeibare beton veroorzaakt vervormingen in het textiel die kunnen leiden tot constructieve efficiëntie. Constructieve efficiëntie wordt bereikt doordat buigende moment worden gereduceerd. Er ontstaat een samenspel tussen het natuurlijk krachtenspel in de constructie en het fabric formwork.

De laatste jaren is fabric formwork weer een hot topic. Dit valt mede te verklaren door de ontwikkeling van parametrische ontwerpsoftware en de daarmee samenhangende onderzoeken op verschillende universiteiten wereldwijd. Ook op de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is de ontwikkeling van fabric formwork niet onopgemerkt gebleven. Het ontwerp ‘Organica Hyparbolica’ van de Structural Design studenten laat de uitersten zien van wat mogelijk is met fabric formwork en met constructies van beton.

HET ONTWERP: EEN HYPERBOOL EN HYPARSCHAAL IN BETON

Het element dat wordt omschreven in onderstaande tekst is (groep 1) één van de twee gerealiseerde elementen bij Geelen Beton door studenten van de TU Eindhoven. Dit element heeft een puur esthetische functie.


Het ontwerpproces van het element startte met het maken van schetsen. Ieder groepslid heeft met behulp van schetsen ideeën aangedragen. De sterkste punten uit alle schetsen zijn uiteindelijk vertaald in één ontwerp. Dit ontwerp kenmerkt zich door een hyperbolische kolom die de ondersteuning vormt voor een hyparschaal. In zowel de hyperbolische kolom en de hyparschaal zijn openingen opgenomen. De openingen zijn verwezenlijkt door de twee lagen textiel, waartussen beton is gestort, tegen elkaar te klemmen. Dit is gedaan met multiplex plaatjes die met hun vorm, de vorm van de sparing bepaalden. Door het klemmen met de multiplex plaatjes is tevens de doorsnede van het beton gereduceerd. Dit leidt tot gewichtsafname en een slanker element.

Het totale gewicht van het element bedraagt inclusief bodemplaat ongeveer zeven ton. In de bodemplaat zijn voorzieningen opgenomen zodat het element per zware heftruck verplaatsbaar is. Gezien er de wens is om het element te transporteren over de weg, is de maximale afmeting beperkt gebleven binnen een kubusvormig kader met ribben van 2,4 meter.

Het element is niet gewapend met traditionele wapening maar met staalvezelwapening. In de verhouding 35 kg/m3 is in het zelfverdichtend C50/60 beton de Dramix® 5D vezel toegevoegd. Door het toevoegen van deze vezel in het beton krijgt het beton een nascheurtreksterkte. Tevens kunnen relatief kleine momenten opgenomen worden. Dit was bij het ontwerp noodzakelijk aangezien er trek ontstaat in de constructie. De staalvezels zijn thermisch verzinkt zodat roestvorming van de vezels aan de oppervlakte van het element is uitgesloten. Het toevoegen van traditionele wapening was niet mogelijk door het complexe vorm van het element. Traditionele wapening is alleen toegepast ter plaatse van de stortnaad.

Het element is gestort in PVC gecoat polyester. Dit materiaal heeft een hoge treksterkte en een relatief laag smeltpunt. Hierdoor is het goed lasbaar. Dit was noodzakelijk gezien het fabric formwork uit verschillende snijpatronen is samengesteld. Deze snijpatronen zijn aan elkaar gelast met een hete luchtpistool.


Groep 1 TU-Eindhoven
Lia de Mooij
Gido Dielemans
Tom Godthelp
Robbert de Smet
Pavlo Kuzin

 

http://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/2 bodemplaat.jpg
                                                - Bodemplaat -

http://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/3 mal groep 1.jpghttp://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/4 mal groep 1.jpg
- malbouw -

http://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/5 eindresultaat.jpg
- Eindresultaat groep 1 -


Groep 2 TU-Eindhoven
Rob Claessens
Pim Notermans
Stefan Slangen
Gijs Spits
Rens Vostermans

http://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/6 mal groep 2.jpg
- mal bouw -

http://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/7 mal groep 2.jpg
- storten element -

http://www.geelen-beton.nl/media/img/nieuws/8 eindresultaat groep 2.jpg
- eindresultaat groep 2 -Deel deze pagina


Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media