Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton

Helix WUR Wageningen

 

Project: Helix gebouw op de WUR in Wageningen
Soort project: Utiliteitsbouw / scholen
Opdrachtgever: WUR Wageningen
Aannemer: Friso bouwgroep Sneek
Architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw en Arup
Constructeur

Pieters Bouwtechniek

Omschrijving

AFSG Helix Wageningen is het nieuwe gebouw van de Agrotechnology & Food Sciences Groep en ontleent
zijn naam aan de DNA-structuur van eiwit.  De helixvorm is in het gebouw te herkennen als vier hoge
atria die om een centrale kern heen zijn gedraaid. In het 15.000 vierkante meter omvattend gebouw
komen ruimten voor onderzoek en onderwijs, voornamelijk in de vorm van laboratoria en (kantoor)
werkplekken. Acht leerstoelgroepen van de AFSG, onderdeel van de Wageningen UR, krijgen onderdak in
het door Wiegerinck architectuur stedenbouw en Arup ontworpen gebouw. In het ruimtelijk ontwerp wordt
er naar gestreefd de synergie tussen medewerkers en studenten van de AFSG te stimuleren. In de atria
bevinden zich de vergader- en ontmoetingsruimtes. Spiltrappen in deze ruimtes zorgen voor informele
ontmoetingen, terwijl het ruimtelijk spel moet aanzetten tot bewegen.

“De vierkante plattegrond is ontworpen op basis van een standaard kantoorvloer van 14,4 meter diep.
In het hart van het gebouw bevindt zich een compacte kern met liften en trappenhuis”,
zeggen Wiegerinck en Arup.

“De balkvrije overspanningen en een universele verdiepinghoogte maken het mogelijk om op elke plek in
het gebouw zowel laboratoria als kantoorruimten te maken. Dit genereert maximale ontwerpflexibiliteit.
De techniekruimte bevindt zich op de bovenste verdieping van het negen bouwlagen tellende gebouw.
Vanuit deze ruimte wordt middels vier centrale schachten het gehele gebouw technisch ontsloten.”

Maximale lichtopbrengst
De gebouworiëntatie en het gevelontwerp zorgen in combinatie met elkaar voor een maximale
lichtopbrengst en een minimale zoninstraling, vervolgen de bureaus. Het gebouw huisvest een groot
aantal ruimtes met specifieke eisen op het gebied van bijvoorbeeld trillingen en luchtdichtheid.
Daarnaast bevat het pand een hoge concentratie aan installaties.

“De gevel wordt opgebouwd uit uniforme prefab-betonelementen met aluminium kozijnen. Het interieur
bestaat uit een zorgvuldige selectie van een beperkt aantal materialen gecombineerd met installaties
die grotendeels in het zicht blijven”, zeggen Wiegerinck en Arup.

 
Geelen Beton levert:
Vierkante kolommen
Gevelkolommen
Balken
Spouwbladen
Binnenwanden
Gevelwanden
Dakranden
Trappen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deel deze pagina


Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media

Projecten