Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton Geelen Beton

Duurzaam beton

Geelen Beton erkent de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te produceren. Vandaar ook onze inspanningen om de impact van beton op het milieu te reduceren en gelijktijdig de duurzame mogelijkheden te bevorderen. Zo is het mogelijk met betonkernactivering energie te besparen in gebouwen. Ook het toepassen van alternatieve vulstoffen, zoals betonpuingranulaat, kan positieve effecten hebben. Wij streven niet alleen naar 'groener beton', maar ook naar een maatschappelijk breed aanvaard materiaalgebruik. Met, over de gehele levenscyclus gezien, een nuttige functie, zonder schade voor mens en milieu.

ISO14001

Het uitgangspunt van duurzaam ondernemen is het vinden van een goede balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. De continuïteit van een organisatie kan alleen worden gegarandeerd wanneer alle drie de onderdelen aandacht krijgen. Elke organisatie heeft in meer of mindere mate invloed op het onderdeel ‘planet’, is het niet door de eigen productieprocessen dan wel door de inkoop van producten (waaronder energie), de kantoor- en fabrieksomgeving en het vervoer.

Door een milieumanagementsysteem te gebruiken worden keuzes voor verbetering onderbouwd op basis van een goed inzicht in de milieubelasting. Hierdoor wordt duurzaamheid meer dan een lijstje verbeteracties zonder samenhang.
Duurzaamheid is alleen geloofwaardig wanneer ook de naleving van wet- en regelgeving is gewaarborgd. Dit is integraal onderdeel van het milieumanagementsysteem.

Door certificatie conform de ISO14001 wordt de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aantoonbaar. Steeds vaker wordt deze aantoonbaarheid vereist bij aanbestedingen of samenwerking in een keten.
Sinds kort is het milieumanagementsysteem van Geelen Beton gecertificeerd conform de ISO14001.

Milieubeleidsverklaring ISO14001

Het milieubeleid van Geelen Beton is er op gericht de belasting op het milieu voortkomend uit de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken, daar waar mogelijk de milieuprestaties te verbeteren en verspilling van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen. Voor meer info zie het ISO14001 Certificaat onder certificeringen.

CO2 footprint

Op beide locaties, in zowel Posterholt als Wanssum, hebben wij de uitstoot van CO2 laten toetsen conform NEN-ISO 14-064-3. Het positieve resultaat is geverifieerd door Energie Consult Holland BV. Dit is gebeurd ten behoeve van punt 5.A.3 van de CO2-prestatieladder. Voor meer info zie de CO2 footprint onder downloads.

AcoustiConcrete een slimme oplossing

Betonkernactivering is in veel bouwprojecten de sleutel tot een energiezuinig en comfortabel gebouw. Daardoor wordt de vloer steeds meer een intelligent bouwelement, waarin constructie en installatie zijn geïntegreerd. Gevolg hiervan is dat er onder de vloer geen gesloten plafonds meer kunnen worden toegepast. De onderzijde van de vloer moet immers warmte en kou kunnen afstaan aan de verblijfsruimte. Dit vergt een nieuwe benadering van de akoestiek. Bij Geelen Beton hebben we een slimme oplossing bedacht: AcoustiConcrete. Dit is een breedplaatvloer met daarin de combinatie van drie aspecten: akoestiek, betonkernactivering en gewichtsbesparing. De akoestische prestaties worden bereikt dankzij een geluidsabsorberende onderlaag van open beton. Het leidingregister voor de betonkernactivering ligt in de constructieve laag van de breedplaatvloer. De gewichtsbesparing komt van het gebruik van polystyreenblokken bovenop de breedplaatvloer.

Voorbeeldproject

Radix-gebouw, Plant Sciences Group WUR, Wageningen
Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Research Centrum
Architect: DP6 architectuurstudio
Adviseur Duurzaam Bouwen: DGMR
Adviseur Klimaatinstallaties: DWA
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Aannemer: Heijmans Bouw
Bouwtijd: 2008-2009
bvo: 17.000 m2


AcoustiConcrete van Geelen Beton is voor het eerst toegepast in het Radix-gebouw, de nieuwe huisvesting van de Plant Sciences Group, onderdeel van de Wageningse Universiteit. In deze nieuwbouw zijn laboratoriumfuncties en onderwijsactiviteiten gecombineerd. Uitgangspunten in het ontwerp waren flexibele indelingsmogelijkheden, transparantie, energiezuinigheid en comfortabel gebouwklimaat. Het idee voor een akoestische betonvloer met betonkernactivering komt van architect Chris de Weijer, van DP6 architectuurstudio. Geelen Beton heeft dit idee opgepakt en een prototype ontwikkeld om te testen op akoestische kwaliteiten. Na een uitgebreide experimenteerfase is de breedplaatvloer ontwikkeld die voldoet aan alle criteria van constructie, installatie en bouwfysica.

Voordelen van de AcoustiConcrete vloer

  • verzekerde akoestische kwaliteit -geluidsabsorptiecoëfficiënt aw= 0,25 (ISO 11654);
  • bijdrage aan energiezuinig gebouw; 
  • betonkernactivering geïnstalleerd in prefabricage, veilig en secuur;
  • gewichtsbesparing door vulelementen op de breedplaatvloer;
  • economisch optimum door combinatie van functies in één bouwelement; 
  • logistieke eenvoud op de bouwplaats.

Zekerheid door onderzoek

Uitgebreid onderzoek door gerenommeerde instituten verschaft de nodige prestatiegarantie van de AcoustiConcrete vloer. De akoestische prestaties zijn onderzocht in de laboratoria van Peutz in Mook. De Faculteit Bouwkunde van TU Eindhoven onderzocht de constructieve kwaliteit. Effectis Nederland bv heeft de brandwerendheid getest. Onderzoeksrapporten zijn beschikbaar.

AcoustiConcrete ook in uw project?

Neem contact op met:

Geelen Beton Posterholt B.V.
Postbus 8008
6060 AA Posterholt
Telefoon 0475 - 401420
www.geelen-beton.nl
posterholt@geelen-beton.nl

  1. Duurzaam beton / duurzaam-beton-2
  2. Duurzaam beton / duurzaam-beton-3
  3. Duurzaam beton / duurzaam-beton-4


Deel deze pagina


Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media